ارور های یخچال های هیتاچی Hitachi

کد خطای F002  در یخچال هیتاچی

این ارور نمایانگر بروز خطا بین برد اصلی و برد پنل نمایشگر است. برای رفع مشکل، ابتدا برد الکترونیکی را بررسی کنید. احتمالا این قطعه دچار مشکل شده و نیاز به تعمیر دارد. البته لازم است این مشکل را با یک تعمیرکار در میان بگذارید. چرا که تعویض برد، امری تخصصی بوده و باید توسط فرد متخصص انجام گیرد.

کد خطای F003 در یخچال هیتاچی

این ارور مربوط به واحد MI است. برای رفع مشکل، لازم است یخچال را ریست کنید. اگر با از برق خارج کردن مشکل رفع نشد، با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

کد خطای F004 در یخچال هیتاچی

بروز مشکل در عملکرد طبیعی محفظه دیفراست، سبب بروز این خطا شده است. برای عیب یابی ابتدا سنسور دیفراست فریزرر را با اهم متر بررسی نمائید. در قدم بعدی مدار برد باید چک شود. احتمالا این قسمت معیوب شده است. در صورت بررسی موارد فوق و عدم رفع مشکل، با تعمیرکار تماس بگیرید.

کد خطای F005 در یخچال هیتاچی

این ارور نیز مربوط به وجود مشکل در کارکرد سنسور MI است. برای رفع مشکل مقدار اهم سنسور ذکر شده را با اهم متر بررسی کنید. اگر سنسور خراب باشد باید آن را تعویض کنید. در قدم بعدی برد را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمائید. در صورت ادامه مشکل، با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

کد خطای F007 در یخچال هیتاچی

رله اور کارنت دچار مشکل شده است. تنها راه حل این مشکل خروج یخچال از برق و تماس با تعمیرکار است.

کد خطای F008 در یخچال هیتاچی

این کد خطا به دو دلیل رخ می‌دهد. دلیل اول مشکل در موتور یخچال هیتاچی است. دلیل دوم نیز نشتی گاز از یخچال است. معمولا همزمان با این ارور کمپرسور نیز دچار مشکل می‌شود. برای رفع خطا، یخچال را از برق خارج کرده و با تعمیرکار تماس بگیرید.

کد خطای F009 در یخچال هیتاچی

این ارور مربوط به بروز مشکل در کمپرسور است. برای رفع این مشکل نیز باید با تعمیرکار تماس بگیرید. چرا که این امر تخصصی بوده و از حیطه دانش یک فرد غیر متخصص خارج است.

کد خطای F011 در یخچال هیتاچی

در روند کار کمپرسور مشکل پیش آمده است. در واقع کمپرسور از سرعت معمول خارج شده است. برای رفع مشکل لازم است یخچال را از برق خارج کرده و با تعمیرکار تماس بگیرید.

کد خطای F012 در یخچال هیتاچی

این کد خطا نشان دهنده بروز مشکل در موتور FR است. برای رفع مشکل یخچال را از برق خارج کرده و با تعمیرکار تماس بگیرید.

کد خطای F013 در یخچال هیتاچی

این ارور زمانی نمایش داده می‌شود که موتور فن K دچار مشکل شده باشد. برای رفع این عیب نیز با یک تعمیرکار مطمئن تماس حاصل نمائید.

کد خطای F014 در یخچال هیتاچی

در این ارور یخچال با افت ولتاژ در منبع تغذیه مواجه شده است. در صورت بروز این مشکل سریعا باید آن را رفع کنید. ممکن است در صورت دوام مشکل، به یخچال آسیب وارد شود.

کد خطای F015 در یخچال هیتاچی

این ارور نشان دهنده معیوب شدن موتور F2 است. برای رفع ارور فوق با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

کد خطای F016 در یخچال هیتاچی

موتور فن RR خراب شده است. برای رفع مشکل یخچال را از برق خارج کرده و با تعمیرکار تماس بگیرید.

کد خطای F018 در یخچال هیتاچی

این کد خطا مربوط به خرابی سنسور دیفراست است. برای رفع مشکل، احتمالا باید سنسور دیفراست را تعویض نمائید. لازم است برای تعویض این قطعه از یک تعمیرکار کمک بخواهید.

کد خطای F101 در یخچال هیتاچی

خراب شدن سنسور انجماد مهم ترین عامل در بروز این خطاست. برای رفع خطا ابتدا مقدار اهم سنسور انجماد را به وسیله اهم متر بررسی کنید. در صورت خراب بودن این سنسور، آن را تعویض نمائید. در قدم بعدی برد را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمائید.

کد خطای F102 در یخچال هیتاچی

سنسور محیطی یخچال خراب شده است. برای رفع این ارور لازم است یک سری موارد بررسی شود. در قدم اول مقدار اهم را در سنسور محیطی بررسی کنید. همچنین سیم‌های سنسور باید بررسی شود. در قدم بعدی برد را بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نمائید.

کد خطای F103 در یخچال هیتاچی

در هنگام بروز این کد خطا سنسور TC معیوب شده است. همانند ارور‌های قبل لازم است مقدار اهم سنسور را بررسی کنید. همچنین برد را بررسی و در صورت نیاز با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

کد خطای F104 در یخچال هیتاچی

این خطا نشان دهنده بروز خرابی در سنسور دیفراست است. برای رفع خطا ابتدا مقدار اهم سنسور مربوطه را بررسی نمائید. در صورت نیاز سنسور را تعویض کنید. همچنین برد دستگاه را چک کنید. در صورت نیاز برد باید تعویض شود.

کد خطای F106 در یخچال هیتاچی

این کد خطا به خراب بودن سنسور دمای داخلی اشاره دارد. با اهم متر خرابی سنسور را بررسی کرده و در صورت خراب بودن آن را تعویض نمائید. همچنین برد الکترونیکی را چک کنید.

کد خطای F110 در یخچال هیتاچی

بروز مشکل در سنسور دیفراست سبب نمایان شدن این خطا شده است. برای رفع مشکل سنسور را تعویض کنید.

کد خطای F301 در یخچال هیتاچی

بالا بودن دمای فریزر این خطا را نشان میدهد. برای رفع مشکل با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

کد خطای F302 در یخچال هیتاچی

در این خطا دمای یخچال و فریزر بالاست. اما کابین داخلی سرد نیست. برای رفع مشکل با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: