ارور های یخچال سیلور هاوس Silver house

عدم تنظیم درست درجه دما یخچال و فریزر سیلور هاوس

 • یخچال و فریزر را در دمای درست تنظیم نکرده اید.
 • یخچال و فریزر سیلور هاوس در شرایط زمستانی و تابستانی نیاز دارد تا دمای متفاوتی برای آن در نظر گرفته شود.
 • معمولا در زمستان دما را بر روی 4 یا 5 و در تابستان دما یخچال و فریزر را بر روی 2 یا 3 درجه تنظیم کنید.

وجود مواد غذایی بیش از حد داخل یخچال و فریزر سیلور هاوس

این مورد مشکلات زیادی را برای یخچال و فریزر موجب می شود.

 • اول اینکه میزان هوای کمتری در یخچال و فریزر تولید می شود و هر بار با باز و بسته شدن یخچال و فریزر این میزان هم خارج می شود.
 • دوم اینکه برخی از مواد غذایی امکان دارد سرما ساز های یخچال و فریزر را مسدود کنند.
 • بسته های بزرگ را نباید در انتهای یخچال و فریزر و هوا سازهای آن قرار دهید.

خرابی لاستیک درب یخچال و فریزر سیلور هاوس

 • اگر درب یخچال و فریزر شما به خوبی بسته نشود ، به مرور زمان برودت از بین میرود و در نتیجه سرمای مطلوبی نخواهد داشت.
 • اگر مشکلی در لاستیک درب یخچال و فریزر وجود داشته باشد ، درب به خوبی چفت نمیشود.
 • بنابراین اگر با مشکل سرد نشدن یخچال و فریزر مواجه شدید ؛ حتما لاستیک در یخچال و فریزر سیلور هاوس است یخچال و فریزر سیلور هاوس خود را چک نمایید.

معیوب بودن کمپرسور و رله یخچال و فریزر سیلور هاوس

 • کمپرسور یخچال و فریزر سیلور هاوس با تبدیل گاز به مایع و پمپاژ آن به اواپراتور باعث خنک کردن یخچال و فریزر می شود.
 • اگر کمپرسور یا رله آن به هر دلیل آسیب ببیند ، فرایند خنک کردن یخچال و فریزر سیلور هاوس انجام نمی شود.
 • همچنین اگر رله کمپرسور یخچال و فریزر خراب باشد ، موتور یخچال و فریزر قادر به شروع کار نیست و در نتیجه با مشکل عدم سرمای یخچال و فریزر سیلور هاوس مواجه خواهید شد.

عدم کارکرد فن اواپراتور یخچال و فریزر سیلور هاوس

وظیفه اصلی موتور فن اواپراتور همگن کردن هوای موجود داخل دستگاه و به گردش در آوردن سرمای تولید شده توسط اواپراتور به محیط داخلی دستگاه می باشد . در صورت عدم کارکرد این قطعه سرمای تولید شده در اواپراتور به محیط منتقل نمی گردد و باعث گرم شدن دستگاه می شود .

کمبود گاز یخچال و فریزر سیلور هاوس

 • اگر گاز یخچال و فریزر سیلور هاوس شما کم باشد ؛ باعث برودت کم در یخچال می شود.
 • همچنین در نظر داشته باشید که گاز کم باعث یکسره کار کردن کمپرسور یخچال و فریزر می شود.
 • در نتیجه به مرور زمان باعت سوختن کمپرسور می شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: