ارور های یخچال های AEG

کد خطای f1 در یخچال فریزر آاگ

این کد نشان دهنده بروز مشکل در ترموستات یخچال است . بنابراین نیاز است ترموستات یخچال را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض کنید .

کد خطای f2 در یخچال آاگ کد خطای نامبرده مانند ارور قبلی مربوط به خراب شدن ترموستات است . در اینصورت ممکن است تغییرات دمایی در یخچال خود مشاهده کنید .

کد خطای f3 در یخچال آاگ

این خطا نشان دهنده بروز مشکل در ترموستات است . اگر با چنین خطایی مواجه شدید به معنای این است که سنسور دمای NTC دچار مشکل شده است.

کد خطای F4 در یخچال آاگ

 مشاهده این ارور در یخچال فریزر آاگ به معنای ایراد در ترموستات است .

کد خطای F6 در یخچال آاگ

خطای نامبرده به معنای مشکل در برق یخچال است . در صورت بروز این خطا می‌بایست پی برد که برق یخچال قطع شده است . بنابراین یکی از دلایل بروز این کد خطا مشکلات برقی است . اما دلیل دیگر بروز این کد خطا باز ماندن یخچال به صورت نادرست و یا طولانی مدت است . باید مطمئن شوید درب به درستی بسته شده است . در صورت بروز مشکل برای لاستیک درب آن را تعویض کنید تا این کد نمایان نشود . معمولا در صورتی که دمای یخچال به عدد مناسب برسد کد خطا خود به خود پاک می‌شود . اما در صورتی که ماندگار باشد ، شاید مشکل از سیستم سرمایش باشد . یعنی نشان دهنده این است که سیستم سرمایش به درستی کار نکرده و یخچال به میزانی که باید خنک نمی‌کند . در اینصورت باید به دنبال دلایل خنک نکردن یخچال باشید .

کد خطای F7 در یخچال آاگ

این کد نیز مانند کد خطای فوق ، نشان دهنده قطع شدن برق یخچال است . می‌بایست از تعمیرکار بخواهید در صورت ماندگاری کد برق را بررسی کند .

کد خطای F8 در یخچال آاگ

این کد نیز نشان دهنده بروز مشکل در سیستم دیفراست است برای عیب یابی آن از یک تعمیرکار کمک بخواهید.

کد خطای O چشمک زن در یخچال آاگ

این کد به صورت چراغ چشمک زن ایجاد می‌شود . علت اصلی بروز این کد خطا مشکل در سنسور دمای یخچال است .

کد خطای – چشمک زن ارور فوق نشان دهنده رخ دادن مشکلی در بخش سرمایش یخچال است . در اینصورت دما در بخش سرمایش یخچال کمتر از صفر درجه سانتی گراد است . بنابراین لازم است ترموستات بررسی شده و تنظیم شود . در صورتی که با تنظیم ترموستات مشکل رفع نشود ، نشان دهنده بروز مشکل تخصصی در بخش سیستم سرمایش بوده که باید توسط تعمیرکار رفع گردد .

کد خطای ” – “  در یخچال آاگ

هر گاه با چنین کد خطایی مواجه شدید ، آگاه باشید که این کد نیز به معنای مشکل در سیستم سرمایش یخچال است . بنابراین لازم است سیستم سرمایش به طور کامل بررسی شده و عیب یابی گردد .

کد خطای “?”  در یخچال آاگ

این خطا به معنای بروز مشکل در سنسور دمای یخچال است . برای عیب یابی این کد خطا لازم است ترموستات را بررسی کنید و مجددا تنظیم نمائید . در صورت انجام اینکار و عدم رفع مشکل ، می‌بایست به طور کامل این قطعه تعویض شود .

کد خطای []  در یخچال آاگ

ارور فوق به معنای ایراد در سنسور اوپراتور است . برای عیب یابی این سنسور می‌بایست بررسی شود .

کد خطای LED نارنجی

این خطا زمانی نمایش داده می‌شود که دمای محیط بیش از حد گرم یا سرد باشد . بنابراین لازم است دمای یخچال به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد . مجددا تنظیمات دمایی را بررسی کنید . یخچال را روی دمای 10 تا 33 درجه سانتی گراد بگذارید . نیاز است ترموستات را به طور کامل بررسی کنید . شاید بروز مشکل در ترموستات سبب شده است تا یخچال روی دمای مناسبی قرار نگیرد .

چشمک زدن چراغ داخل یخچال

این مشکل معمولا زمانی بروز می‌کند که چراغ داخلی یخچال سوخته باشد و یا خراب شده باشد . همچنین علت دیگر این خطا مشکل در دمای محیط و نامناسب بودن آن است . برای رفع مشکل چراغ یخچال بهتر است آن را تعویض کنید . در صورت نیاز می‌توانید از یک تعمیرکار برای تنظیم دما کمک بخواهید .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: