ارور های یخچال های ایستکول Eastcool

تعمیرات یخچال ایستکول که صدا می دهد
. ابتدا، پروانه فن تبخیر کننده در فریزر واقع در پشت پنل عقبی را چک کنید. سعی کنید با دست آن را بچرخانید. اگر پروانه ی فن آزادانه نمی چرخد، چک کنید که پروانه به چیزی ساییده نمی شود یا چیزی در پروانه گیر نکرده باشد. علاوه بر این، پروانه ی فن کندانسور دستگاه را در گوشه زیرین پشت یخچال چک کنید تا مشخص شود که مانعی وجود دارد یا خیر.

ممکن است کمپرسور از داخل آسیب دیده باشد. قطعات داخلی کمپرسور ممکن است با گذشت زمان ایراد پیدا کنند و سر و صدای غیر معمول زیادی ایجاد کنند.

تعمیر یخچالی که در آن فریزر سرد است ولی یخچال گرم
کل مجموعه گرم کن برفک های دستگاه در طول روز چندین مرتبه روشن می شود تا هر یخ زدگی ای که ممکن است بر روی لوله های تبخیر کننده ایجاد شود را ذوب کند.

اگر ذوب کننده برفک ها ایراد داشته باشد، این یخ زدگی ها همچنان بر روی لوله های تبخیر کننده ایجاد می شوند، و لوله ها با یخ بسته می شوند. اگر لوله های تبخیر کننده با یخ پوشیده شوند، جریان هوا از طریق این لوله ها محدود خواهد شد، و باعث می شود یخچال خنک نشود.

موتور فن تبخیر کننده هوای سرد را از لوله های تبخیر کننده بیرون می کشد و در سراسر فریزر به گردش در می آورد. اگر فن تبخیر کننده کار نمی کند، فریزر یا یخچال به اندازه ی کافی سرد نخواهد شد

سرویس یخچال ایستکولی که از کار افتاده است
چک کنید که سیم برق به طور کامل به برق متصل شده باشد. در صورت لزوم یخچال را بیرون بکشید و دوشاخه را محکم در پریز برق فشار دهید. سیم برق دستگاه خود را برای آسیب دیدگی چک کنید.

سیم رابط یا سه راهی را جدا کنید. سیم رابط ممکن است صدمه دیده یا خراب شده باشد. دوشاخه یخچال ایستکول را مستقیما به پریز بزنید. اگر با این کار مشکل برطرف شد، سیم رابط یا سه راهی را تعویض کنید.

پریز برق دیگری را امتحان کنید. اگر این مورد مشکل را برطرف می کند، پس مشکل از پریز برق است.

برای مدتی آن را از برق بکشید، سپس دوباره به برق بزنید. این کار ممکن است مدار الکتریکی را دوباره تنظیم کند.

عیب یابی یخچال ایستکول که به اندازه کافی سرد نمی شود
دریچه های بین فریزر و یخچال و لوله تخلیه را برای وجود گرفتگی ای توسط ذرات یا یخ چک کنید. در صورت لزوم ذرات مسدود کننده را از لوله پاک کنید

درز پلاستیکی درب دستگاه را امتحان کنید. ورقه ای کاغذ بین درز پلاستیکی و دستگاه خود قرار دهید. درب را ببندید و کاغذ را بکشید. اگر درز پلاستیکی به درستی عمل کند باید هنگام کشیدن کاغذ فشاری احساس کنید.

تعمیر یخچال برند ایستکول که مدام کار می کند
اگر ذرات روی لوله های کندانسور جمع شده است، این لوله ها به طور موثر گرما را از بین نخواهند برد، و یخچال به طور مداوم خنک خواهد ماند

درب یخچال شما دارای یک درز پلاستیکی است که مانع بیرون رفتن هوای سرد می شود. با استفاده از یک ورقه کاغذ وجود خرابی ای در این درز را چک کنید. درب را بر روی ورقه ای کاغذ ببندید و کاغذ را به بیرون بکشید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: