ارور های یخچال های بلومبرگ Blomberg

رفع عیب کد خطای E0 یخچال بلومبرگ به شرح زیر است:

این کارکرد هر 40 دقیقه یک بار صورت می گیرد.

جهت رفع این ارور مطمئن شوید سرمای داخل یخچال و فریزر به حد نصاب است.

در این حالت کمپرسور را بررسی نمایید .

ممکن است این ارور به خاطر باز ماندن بیش از حد درب یخچال بوده باشد.

رفع عیب کد خطای E1 یخچال بلومبرگ به شرح زیر است:

هنگامی که دیفراست یا یخ زدایی شروع می شود، هیتر 25 دقیقه کارکرد خواهد داشت.

سنسور اواپراتور فریزر را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید.

ترمودیسک و ترموفیوز از قطعاتی است که در این مواقع لازم است بررسی شود.

برد الکترونیکی و اتصالات آن را بررسی نمایید.

رفع عیب کد خطای E2 یخچال بلومبرگ به شرح زیر است:

کمپرسور یخچال بلومبرگ برای حفظ دمای نرمال در یخچال هر 40 دقیقه یک بار روشن و خاموش می شود.

سنسور اواپراتور داخل فریزر قرار دارد.

جهت رفع این کد خطا سنسور اواپراتور را بررسی نمایید.

همچنین ممکن است اشکال از برد الکترونیکی نیز باشد.

رفع عیب کد خطای E3 یخچال بلومبرگ:

در این شرایط یخچال بلومبرگ متناوبا تا 40 دقیقه کار می کند.

تا زمانی که دما به حد نرمال نرسد، کمپرسور از کار نمی‌ایستد.

ممکن است باز بودن بیش از حد درب یخچال باعث این ایراد شده باشد.

رفع عیب کد خطای E4 یخچال بلومبرگ به شرح زیر است:

برای رفع این ارور باید هیتر (گرم کن) دیفراست را جایگزین کنید.

همچنین ممکن است اشکال از سنسور دیفراست و برد الکترونیکی نیز باشد

رفع عیب کد خطای E8 یخچال بلومبرگ ساید بای ساید به شرح زیر است:

برای رفع کد خطای ساید بای ساید بلومبرگ لازم است سنسور یخساز را بررسی نمایید.

همچنین در صورت رفع نشدن مشکل برد الکترونیکی نیز لازم است بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض شود.

رفع عیب کد خطای E9 یخچال بلومبرگ:

ریست کردن یخساز (برای آموزش ریست کردن یخساز به دفترچه راهنمای یخچال فریزر بلومبرگ خود مراجعه کنید.)

باز کردن و تعمیر موتور یخساز یخچال بلومبرگ

جایگزین کردن موتور یخساز یخچال بلومبرگ

طریقه رفع عیب کد خطای E10 یخچال بلومبرگ به شرح زیر است:

زمانی که با این ارور مواجه شدید، نگران نباشید، زیرا این ارور نیاز به رفع عیب ندارد.

رفع عیب کد خطای E11 یخچال بلومبرگ:

در صورتی این ارور را مشاهده می کنید، لازم است برد و سنسور فلکسی زون را همزمان بررسی نمایید.

در صورت نیاز اقدام به تعویض هریک نمایید.

علت کد خطای E12 یخچال فریزر بلومبرگ: این کد خطا به علت مشکل در هیتر نوفراست حاصل می گردد. کد خطا پایان کارکرد هیتر فلکسی را نشان می دهد.رفع عیب کد خطای E12 یخچال بلومبرگ:

نیازی به رفع عیب ندارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: