Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های یخچال های جی پلاس Gplus

۱ . کد خطای EC

اگر این کد بر روی نمایشگر یخچال فریزر جی پلاس شما نمایان شد یخچال شما دچار مشکل بسیار اساسی شده است. کد EC زمانی نمایش داده می‌شود که ارتباط بین برد الکتریکی اصلی یخچال و برد دیسپلی دچار مشکل شده است و دستور عملکرد دیگر قطعات نیز به درستی منتقل نمی‌شود.
۲ . کد خطای EF

زمانی که با کد EF رو به رو شدید به این معناست که فن یخچال فریزر جی پلاس شما دچار مشکل شده است و نیاز به عیب یابی و تعمیر دارد. اگر این مشکل برطرف نشود سرمای یخچال فریزر جی پلاس شما دچار مشکل خواهد شد. برای بررسی دقیق این موضوع توصیه می شود مطلب سرد نبودن یخچال فریزر را مطالعه نمایید.
۳ . کد خطا E0

این کد به علت مشکل در تشخیص دمای یخچال فریزر جی پلاس و یا خراب شدن سنسور آن نمایش داده می‌شود.

عیب یابی: ابتدا عملکرد سنسور یخچال را بررسی کنید و در صورت نیاز به تعمیر و یا تعویض آن بپردازید، پس از اطمینان از سالم بودن آن به بررسی برد الکتریکی بپردازید تا ارور یخچال جی پلاس تان رفع شود. برای تعمیر با کیفیت‌تر با همکاران ما در پین ورک تماس بگیرید.

۴ . کد خطای E4

کد خطای E4 بیانگر وجود مشکل در سنسور و یا تشخیص دما قسمت فریزر، یخچال فریزر جی پلاس است. در صورت رفع نکردن ارور و عیب یابی یخچال فریزر جی پلاس این مشکل به مرور موجب تغییر نامناسب دمای فریزر و گرم و سرد شدن بیش از حد آن خواهد شد.
۵ . کد خطای E5

اگر بر روی صفحه نمایشگر یخچال فریزر جی پلاس خود با این کد مواجه شدید، متاسفانه دیفراست یخچال و یا سنسور آن دچار مشکل شده است. این مشکل بسیار جدی است و پیامدهای بد بسیاری نیز برای یخچال فریزر جی پلاس شما خواهد داشت. اولین پیامد عدم تشخیص درست دمای یخچال است در نتیجه موجب گرمای زیاد و یا سرمای زیاد یخچال فریزر جی پلاس تان خواهد شد. برای رفع این مشکل مقالعه سرد بودن فریزر و گرم بودن یخچال را مطالعه نمایید. پیامد بد بعدی به وجود آمدن برفک و یخ زدگی درون یخچال فریزر جی پلاس است.
۶ . کد خطای E6

زمانی که شما عزیزان با این کد بر روی نمایشگر یخچال فریزر جی پلاس تان رو به رو شوید این کد نشان از وجود مشکل در سنسور تشخیص دهنده دمای محیط یخچال فریزر جی پلاس شما است. درست عمل نکردن سنسور تشخیص دهنده دمای محیط یخچال فریزر جی پلاس، علاوه بر تأثیر بر دمای یخچال بر عملکرد کمپرسور نیز تأثیر می‌گذارد و موجب عملکرد نا مناسب کمپرسور یخچال فریزر جی پلاس نیز خواهد شد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: