Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارورهای یخچال های وستینگ هاووس Westinghouse

کد خطای E0 در یخچال وستینگهاوس

این کد خطا به معنای وجود مشکل در سنسور فریزر است. وظیفه سنسور فریزر، ارسال میزان دمای فریزر به برد الکترونیکی است. با اینکار برد تشخیص می‌دهد دما باید چقدر باشد و آن را تنظیم می‌کند. در صورتی که این قطعه خراب باشد، دما به درستی تشخیص داده نمی‌شود.

برای عیب یابی این مشکل، بهتر است با یک تعمیرکار تماس بگیرید تا آن را بررسی کنید. ممکن است نیاز به تعویض سنسور فریزر باشد.

کد خطای E1 در یخچال وستینگهاوس خراب شدن سنسور دیفراست سبب نمایان شدن این کد می‌شود. خراب شدن سنسور دیفراست باعث تجمع یخ‌ها بر روی اوپراتور می‌شود. در نتیجه فرآیند سرد سازی دچار مشکل می‌شود. برای رفع این خطا لازم است سنسور دیفراست تعویض گردد.

کد خطای E3 در یخچال وستینگهاوس

خراب شدن سنسور مرتبط به تشخیص دمای یخچال، این ارور را نمایش می‌دهد. به طور کلی دمای بین فریزر و یخچال، از طریق دریچه دمپر تبادل پیدا می‌کند. در نتیجه دمای بین یخچال و فریزر در حد نرمال تنظیم می‌شود. در صورتی که این سنسور خراب شود، دمای بین فریزر و یخچال به درستی تنظیم نشده، در نتیجه این ارور نمایان می‌شود. بنابراین باید از یک تعمیرکار کمک بخواهید.

کد خطای E4 در یخچال وستینگهاوس

خراب شدن هیتر یا المنت باعث بروز این خطا می‌شود. خراب شدن هیتر یا المنت سبب ایجاد مشکل در فرآیند یخ زدایی می‌شود. در نتیجه یخ‌ها بر روی اوپراتور باقی می‌مانند. این مشکل باعث احتلال در فرآیند سرد سازی شده و یخچال گرم می‌ماند. برای رفع مشکل، قطعات دیفراست را بررسی کنید. در صورت بروز مشکل در هر قطعه، آن قطعه باید تعویض گردد.

کد خطای E8 در یخچال وستینگهاوس سنسور یخساز خراب شده است. بهتر است برای رفع این مشکل خودتان اقدام نکنید. این مشکل را با یک تعمیرکار در میان بگذارید.

کد خطای E9 در یخچال وستینگهاوس

وجود مشکل در یخساز باعث بروز این خطا می‌شود. معمولا هنگامی که یخساز یخ تولید نکند و یا یخ از یخساز خارج نشود، این خطا نمایان می‌شود. برای رفع مشکل باید یخساز خارج شده و قطعات آن بررسی شود.

یکسره کار کردن یخچال وستینگهاوس

چند عامل در بروز این مشکل دخیل است:

گاز یخچال تخلیه شده است.مشکل در قطعه دیفراست است.خراب شدن موتور یا دیفراست.

در صورتی که دمای فریزر نرمال است اما دمای یخچال گرم است، احتمالا مشکل از گاز است.

در صورتی که موتور و کمپرسور یکسره کار کرده و با صدا کار می‌کند، باید خود کمپرسور را بررسی نمائید.

خراب شدن برد الکترونیکی اصلی یخچال وستینگهاوس

این قطعه اصلی ترین قطعه در هر یخچال است. برد الکترونیکی مسئول صدور فرمان در بخش‌های مختلف است. بنابراین نقش مهمی دارد. خراب شدن این قطعه ممکن است باعث کار نکردن یخچال و یا یکسره کار کردن آن شود. بنابراین هرگاه با این مشکلات مواجه شدید، حتما از یک تعمیرکار کمک بخواهید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: