Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های یخچال های برفاب Barfab

نحوه رفع کد خطای E1 در یخچال و فریزر برفاب
جهت رفع کد خطای E1 در یخچال فریزر کافیست مراحل زیر را دنبال نمایید:

ابتدا سنسور داخل یخچال/ فریزر برفاب را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید.

به کمک اهم متر، مقدار اهم آن را بخوانید.

در صورت نیاز اقدام به تعویض سنسور داخل یخچال BNR و یا فریزر BNF نمایید.

چنانچه اشکال از سنسور نبود، برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

نحوه رفع کد خطای E2 در یخچال و فریزر برفاب
نحوه رفع کد خطای E2 در یخچال و فریزر برفاب به شرح زیر است:

ابتدا سنسور محیطی یخچال/ فریزر برفاب را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید.

به کمک اهم سنج مقدار اهم آن را بخوانید.

در صورت نیاز اقدام به تعویض سنسور دمای یخچال/فریزر برفاب نمایید.نحوه رفع کد خطای E3 در یخچال و فریزر برفاب
جهت رفع کد خطای E3 در یخچال و فریزر برفاب دقت نمایید که عدم سرما سازی در یخچال/فریزر دلایل متعددی می تواند داشته باشد:

ابتدا برد الکترونیکی را بررسی نمایید، ممکن است قطعی در اتصالات برد، اشکال در خازن ها، رله، فیوز، پایه های سوکت به وجود آمده باشد.

ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را بررسی نمایید و مطمئن شوید فرمان درست به برد می دهند.

فن های داخل فریزر و یخچال را بررسی نمایید.

وظیفه هدایت سرما از فریزر به داخل یخچال بر عهده فن ها می باشد.

اگر به هر دلیل عملکرد فن مختل شود، لازم است آن را تعویض نمایید.

مطمئن شوید کمپرسور موتور با فشار کافی گاز را به سمت اواراتور هدایت می کند.

در صورتی که کمپرسور کمپرس کافی را نداشته باشد، لازم است کمپرسور موتور تعویض شود.

در بعضی موارد ایجاد گرفتگی در لوله های مویی یا کپیلاسیون باعث کیپ شدن مدار و در نتیجه عدم تولید سرما می شود.

مطمئن شوید یخچال فریزر شما نشتی گاز نداشته باشد.

در بعضی از یخچال فریزرها کندانسور داخل بدنه یخچال تعبیه شده است و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال است.

ابتدا نشتی گاز را بررسی نمایید و پس از آن در صورت سالم بودم اقدام به شارژ و گاز نمایید.

نحوه رفع کد خطای F1 یخچال فریزر برفاب
جهت رفع کد خطای F1 یخچال فریزر برفاب مراحل زیر را دنبال نمایید:

فن اواپراتور یخچال فریزر برفاب را بررسی نمایید.

چنانچه فن قابل تعمیر است، نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید.

در غیر این صورت لازم است فن یخچال تعویض شود.

نحوه رفع کد خطای F2 یخچال فریزر برفاب
نحوه رفع کد خطای F2  یخچال برفاب به شرح زیر است:

فن کندانسور را به طور کامل به همراه سیم پیچ های آن بررسی نمایید.

اگر اشکال آن با تعمیر برطرف می شد آن را تعمیر نمایید.

در صورت نیاز فن کندانسور را با فن مشابه جدید تعویض نمایید.

نحوه رفع کد خطای H1 یخچال فریزر برفاب
برای رفع کد خطای H1 یخچال فریزر برفاب چه باید کرد؟
بهتر است مراحل زیر را دنبال نمایید:

ابتدا سنسور دیفراست را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید.

در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.

ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد را در صورت الکترونیکی بودن سیستم یخچال فریزر بررسی نمایید.

چنانچه اشکال از سنسور دمای محیطی نبود حتما برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: