Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های یخچال های بکو Beko

رفع عیب کد خطای E0 یخچال فریزر بکو به شرح زیر است:

در صورتی که میزان سنسور اندازه گیری شده، مدار باز یا مدار بسته باشد، نشان داده می شود.

در صورتی که میزان سنسور صحیح باشد (نه باز و نه بسته باشد) ارور حذف می شود.

سیم کشی و اتصالات مدار را بررسی کنید.

نحوه رفع عیب کد خطای E1 یخچال فریزر بکو به شرح زیر است:

سنسور دیفراست یا یخ‌زدایی یخچال فریزر بکو را بررسی نمایید.

قطعاتی از قبیل ترمودیسک و ترموفیوز نیز باید بررسی و در صورت نیاز تعویض شود.

برد الکترونیکی را نیز بررسی کنید و در صورت خرابی اقدام به تعمیر و تعویض آن نمایید.

المنت و فن داخل فریزر نیز ممکن است دچار مشکل شده باشند.

پروانه های فن را بررسی کنید و اگر اشکالی در آن وجود دارد رفع نمایید.

در نهایت ممکن است نیاز به تعویض سنسور دیفراست داشته باشید.

طریقه رفع عیب کد خطای E3 یخچال فریزر بکو به شرح زیر است:

سیم کشی و اتصالات مدار یخچال را بررسی نمایید.

در صورت نیاز اقدام به تعویض سنسور رطوبت یا سنسور دما نمایید.

برد الکترونیکی را نیز لازم است بررسی نماید.

نحوه رفع عیب کد خطای E4 یخچال فریزر بکو به قرار زیر است:

سیم کشی و اتصالات را بررسی نمایید.

المنت یا همان گرم کن را به طور مداوم بررسی نمایید که دچار مشکل نشده باشد.

در نهایت برد الکترونیکی و سنسور یخ‌زدایی را بررسی کنید.

نحوه رفع عیب کد خطای E8 یخچال فریزر بکو به صورت زیر است:

برای رفع مشکل یخچال ساید بای ساید بکو ابتدا سنسور یخساز را بررسی نمایید.

در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

همچنین ممکن است اشکال در برد الکترونیکی به وجود آمده باشد که باید آن را تعمیر یا تعویض نمایید.

نحوه رفع عیب کد خطای E9 یخچال فریزر بکو به شرح زیر است:

سیم کشی داخلی و اتصالات بین برد الکترونیکی و سنسور یخساز را بررسی نمایید.

مجموعه یخساز را به طور کامل بررسی نمایید.

نحوه رفع کد خطای 2 در یخچال فریزر و ساید بای ساید بکو به شرح زیر است:

فن یخچال را چک کنید و اگر در پروانه های آن اشکالی وجود دارد آن را رفع نمایید.

سنسور دیفراست، ترمودیسک و ترموفیوز را نیز بررسی نمایید.

کمپرسور را در مرحله آخر بررسی کنید.

ممکن است کمپرسور، کمپرس کافی نداشته باشد.

در نهایت به سراغ بررسی شارژ و گاز بروید.

جهت رفع کد خطای 3 در یخچال فریزر و ساید بای ساید بکو به شرح زیر است:

هیتر المنت یخچال را بررسی نمایید.

در صورت نیاز المنت را تعویض نمایید.

نحوه رفع کد خطای 5 یخچال فریزر بکو به شرح زیر است:

سنسور دما را بررسی کنید.

اتصال سنسور دما با برد کنترل را چک نمایید.

ارتباط کانکتورها را چک کنید که ضعیف نشده باشد.

نحوه رفع کد خطای 6 یخچال فریزر بکو به شرح زیر است:

دکمه های یخچال و نحوه اتصال آن را بررسی نمایید.

ارور یخچال فریزر بکو کد خطای 12

اشکال در مدار سوییچ

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: