Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های یخچال های مجیک Magic

نحوه رفع ارور E1 در یخچال مجیک به شرح زیر است:

ابتدا سنسور محیطی یخچال را به کمک اهم سنج بررسی نمایید.

اگر سنسور احتیاج به تعمیر داشت، حتما نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید.

در صورت نیاز سنسور محیطی یخچال را تعویض نمایید.

اگر مطمئن شدید مشکل از سنسور محیطی نیست، حتما برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

نحوه رفع کد خطا E3 را می توانید در ادامه بخوانید:

ابتدا به بررسی کامل سنسور دمای یخچال بپردازید.

برای این کار به کمک اهم سنج، اهم سنسور را بررسی نموده و از سلامت آن مطلع شوید.

در صورت نیاز اقدام به نعویض و یا تعمیر سنسور دمای یخچال نمایید.

چنانچه مشکلی در سنسور دمای یخچال وجود نداشت، لازم است برد الکترونیکی را چک نمایید.

نحوه رفع کد خطای E4 در یخچال مجیک به شرح زیر است:

ابتدا سنسور دیفراست را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید.

در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.

ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد را در صورت الکترونیکی بودن سیستم یخچال فریزر بررسی نمایید.
در صورت داشتن ترموستات، ترموستات را نیز بررسی نمایید.

در صورت نیاز به تعویض ترموستات بپردازید.

همچنین سالم بودن لاستیک دور درب را نیز مورد بررسی قرار دهید.

جهت رفع کد خطای E0 مراحل زیر را دنبال نمایید:

ابتدا به کمک اهم متر از سلامت سنسور محیطی فریزر مطلع شوید.

قطعات ترموفیوز و ترمودیسک را نیز بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید.

چنانچه اشکالی در سنسور محیطی فریزر وجود نداشت، برد الکترونیکی را چک نمایید.

نحوه رفع کد خطای E9 در یخچال مجیک به شرح زیر است:

سنسور یخساز

 اگر کد خطای EB بر روی نمایشگر نمایش داده شده است بدانید که عمر موتور یخچال به سر رسیده و لازم است آن را تعمیر و یا تعویض نمایید.

این ارور معمولا زمانی اعلام می شود که سالهاست از یخچال خود استفاده می کنید و موتور یخچال کهنه شده است و کارایی خود را از دست داده است.

پیش از آنکه یخچال را از کار بیاندازد از یک تعمیرکار ماهر کمک بخواهید.

علت ارور یخچال مجیک کد خطای EC/ED

کد ارورعلت ارورED/ ECعدم دریافت اطلاعات توسط برد

 اگر این کد خطا را بر روی یخچال مجیک خود مشاهده کردید، علت آن عدم دریافت و یا ارسال صحیح اطلاعات دمایی به برد الکترونیکی می باشد.

جهت رفع این ارور سنسور های محیطی یخچال و فریزر و همینطور برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

برای بررسی سنسور دمای محیطی قطعات ترمودیسک و فرموفیوز باید بررسی شوند.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: