Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های یخچال های نیکسان Niksun

کدهای خطا و ارور F1 یخچال فریزر نیکسان

علت کد خطا F1

کد خطا F1 در یخچال فریزرهای نیکسان نشان دهنده خرابی در سنسور اواپراتور فریزر می باشند.

راه حل کد خطا F1

برای رفع این کد خطا لازم است در مرحله اول اهم سنسور را چک کنید و در صورت نیاز سیم پیچی را بررسی نمایید. اگر خرابی سنسور تنها با جایگزین کردن قطعه جدید و سالم قابل رفع می باشد، از قطعه سالم و جدید استفاده کنید. البته در برخی از مواقع ممکن است این خطا تنها با تعمیر برد اصلی دستگاه برطرف شود.

کدهای خطا و ارور F2 یخچال فریزر نیکسان

علت کد خطا F2

کد خطا F2 در یخچال فریزرهای نیکسان نشان دهنده خرابی در سنسور اواپراتور یخچال می باشند.

راه حل کد خطا F2

کد خطا F2 شباهت زیادی با کد F1 دارد. به همین خاطر برای رفع آن لازم است اهم سنسور و سیم پیچی را به طور کامل بررسی کنید و در صورت نیاز سنسور سالم جایگزین قطعه معیوب شود. اگر مشکل از سنسور اواپراتور یخچال نباشد، باید برد اصلی دستگاه بررسی و تعمیر گردد.

ارور F3 یخچال فریزر نیکسان

علت کد خطا F3

یکی از رایج ترین کدهای خطا و ارور یخچال فریزر نیکسان، کد F3 می باشد. این کد نشان دهنده خرابی در سنسور کابین فریزر است

راه حل کد خطا F3

برای رفع این گروه از کدهای خطا لازم است سنسور بررسی گردد و در صورت نیاز آن را با قطعه سالم جایگزین کنید. البته در برخی از مواقع ممکن است بخاطر وجود مشکل در سیم کشی های مرتبط با سنسور و یا خرابی در برد اصلی این خطا نمایش داده شود. در نتیجه لازم است رفع این گروه از خطاها را به افراد حرفه ای در تعمیر یخچال فریزر بسپارید

کد خطا F4 یخچال فریزر نیکسان

علت کد خطا F4

کد خطا F4 در یخچال فریزرهای نیکسان نشان دهنده خرابی در سنسور کابین یخچال می باشند.

راه حل کد خطا F4

سنسور کابین یخچال را چک کنید و مشکلات موجود در آن را برطرف نمایید. اگر مشکل با تعمیر و تعویض سنسور برطرف نشد، بهتر است برد اصلی دستگاه نیز بررسی گردد.

کدهای خطا و ارور E1 یخچال فریزر نیکسان

علت کد خطا E1

بعد از استفاده مداوم از یخچال فریزر نیکسان به مرور کد خطا E1 ممکن است بر روی صفحه نمایش آن بروز کند. این کد گروه از کدهای خطا و ارور یخچال فریزر نیکسان به معنای خرابی در فن فریزر است

راه حل کد خطا E1

برای رفع کد خطا E1 ابتدا باید فن را به طور کامل بررسی کنید. موتور فن و همچنین سیم پیچی آن را چک نمایید و مشکلات موجود را برطرف کنید.

ارور E2 یخچال فریزر نیکسان

علت کد خطا E2

از دیگر ارورهای یخچال فریزر نیکسان می توان به کد E2 اشاره نمود. این کد خطا نشان دهنده خرابی فن یخچال است

راه حل کد خطا E2

فن یخچال فریزر را به طور کامل بررسی نمایید و مشکلات موجود را برطرف کنید. البته در برخی از مواقع لازم است برد اصلی دستگاه بررسی گردد.

ارور E3 یخچال فریزر نیکسان

علت کد خطا E3

در صورتیکه کد خطا E3 بر روی صفحه نمایش یخچال وجود داشته باشد به معنای خرابی در فن کمپرسور کندانسور است

راه حل کد خطا E3

در اولین مرحله لازم است تا سیم پیچی فن را بررسی کنید و مشکلات احتمالی را رفع نمایید. در بسیاری از مواقع کابل متصل کننده فن به کابین قطع می باشد که باید تعمیر شود. در نهایت اگر مشکل برطرف نشود، باید برد اصلی یخچال فریزر بررسی و تعمیر شود.

کدهای خطا و ارور H1یخچال فریزر نیکسان

علت کد خطا H1

در صورت بروز مشکل و خرابی در هیتر اواپراتور فریزر نیکسان این کد خط نمایش داده خواهد شد

راه حل کد خطا H1

مقاومت هیتر را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر و یا با قطعه جدید تعویض کنید. البته توجه داشته باشید که سیم پیچی حتما چک شود.

کد خطا F1 یخچال فریزر نیکسان

علت کد خطا H2

کد خطا H2 در یخچال فریزرهای نیکسان نشان دهنده خرابی در سنسور اواپراتور فریزر می باشند.

راه حل کد خطا H2

برای رفع این کد خطا در مرحله اول لازم است مقاومت هیتر سنجیده شود و اگر مشکلی در آن وجود داشت، قطعه جدید را جایگزین هیتر معیوب کنید. اگر هیتر مشکلی نداشته باشد، به احتمال زیاد در برد دستگاه خرابی ایجاد شده است

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: