Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های یخچال های میله Miele

ارور F0 یخچال میله

ارور F0 نشان دهنده خرابی سنسور هوای تازه یا BioFresh می باشد. لازم است سنسور هوای تازه تعویض شود تا ارور حذف گردد.

ارور F1 یخچال میله

ارور F1 به خراب شدن سنسور محفظه یخچال اشاره دارد. یخچال ممکن است سرما داشته باشد اما ارور F1 همچنان بر روی نمایشگر نشان داده شود.

ارور F2 یخچال میله

ارور F2 به خراب شدن سنسور اواپراتور اشاره دارد. وقتی سنسور اواپراتور ایراد داشته باشد بر روی فرآیند دیفراست نیز اثر می گذارد و باعث می شود یخچال در سرما سازی به مشکل بر بخورد.

ارور F3 یخچال میله

ارور F3 نشان دهنده وجود مشکل در سنسور هوا در بخش فریزر می باشد. لازم است نسبت به تعویض سنسور اقدام کنید.

ارور F4 یخچال میله

ارور F4 نشان دهنده این است که دستگاه یا برد الکترونیکی در دریافت سیگنال از سنسور اواپراتور یخچال دچار مشکل شده است. لازم است تا سنسور اواپراتور بررسی شود. 

ارور F5 یخچال میله

ارور F5 اشاره به خرابی و وجود مشکل در کارت میکروپروسسور یخچال می باشد. لازم است که حتما تکنیسین تعمیر یخچال میله یخچال را بررسی و مشکل را رفع نماید.

ارور 01 و F_ و 21 یخچال میله

تمام ارور های 01 , F_ و 21 اشاره به وجود مشکل در یخساز یخچال دارد. ممکن است هر علتی باعث شود تا یخساز درست کار نکند. برای حل مشکل لازم است تکنیسین تعمیر یخساز یخچال مشکل را بررسی نماید.

ارور nA‌ یخچال میله

ارور nA زمانی نمایش داده می شود که دمای فریزر بسیار زیاد بالا رفته باشد. یعنی دما به سمت مثبت ها حرکت کرده باشد. دمای مناسب فریزر 18- است. اگر دما به صفر نزدیک شود بر روی دیسپلی یا نمایشگر ارور nA نمایش داده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه قرار دادن یخچال بر روی دمای مناسب مطلب جذاب و فوق العاده کاربردی تنظیم دمای یخچال را مطالعه کنید.

ارور F120

ارور F120 اشاره به این دارد که ولتاژ برق ورودی به یخچال بسیار پایین است. این مورد زمانی رخ می دهد که از محافظ برق استفاده نکرده باشید و شدت جریان برق به صورت مستقیم وارد یخچال گردد. برای حل مشکل ولتاژ برق را بررسی کنید.

ارور F141

ارور F141 یک ارور هشدار دهنده است و نشان می دهد که درب یخچال به مدت بیش از 15 دقیقه باز مانده است. از صحیح بسته شدن درب یخچال اطمینان حاصل کنید.

ارور F142

ارور F142 همانند ارور F141 می باشد. با این تفاوت که نشان می دهد درب یخچال به مدت بیش از 30 دقیقه باز مانده است.

ارور F143

ارور F143 نشان می دهد که درب یخچال به مدت بیش از 45 دقیقه باز مانده است.

ارور F144

ارور F144 نشان دهنده باز بودن درب فریزر به مدت بیش از 15 دقیقه است.

ارور F145

ارور F145 نشان دهنده این است که درب فریزر به مدت بیش از 30 دقیقه باز مانده است.

ارور F146

ارور F146 نشان دهنده این است که درب فریزر به مدت بیش از 45 دقیقه باز مانده است.

آموزش حذف ارور nA بر روی نمایشگر

ارور nA زمانی بر روی نمایشگر ظاهر می شود که یخچال به مدت زیادی خاموش شده باشد. برای از بین بردن ارور nA کافی است دکمه Alarm Off را فشار دهید و چند ثانیه نگه دارید.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: