Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های کولر های گری Gree

چراغ زرد ۱ بار چشمک می‌زند

این کد در کولر گازی معمولی، به معنای کار کردن کمپرسور است.

چراغ زرد ۲ بار چشمک می‌زند

کولر برای رفع یخ زدایی وارد دیفراست می‌شود، در صفحه نمایش دیجیتال این کد به صورتH1 نشان داده می‌شود.

چراغ زرد ۳ بار چشمک می‌زند

کولر در حالت محافظت از یخ زدگی قرار دارد، ارور E2 را مشاهده خواهید کرد.

چراغ زرد ۴ بار چشمک می‌زند

از برد IPM محافظت می‌شود، ارور H5 نشان داده می‌شود.

چراغ زرد ۵ بار چشمک می‌زند

از دستگاه در برابر عبور جریان اضافه محافظت می‌شود. در صفحه نمایش دیجیتال ارور E5 را می‌بینید.

چراغ زرد ۶ بار چشمک می‌زند

از دستگاه در برابر جریان و بار زیاد محافظت می‌شود. در کولر‌هایی با صفحه دیجیتال، این مشکل خود را به صورت ارور H4 نشان می‌دهد.

چراغ زرد ۷ بار چشمک می‌زند

گرم شدن بیش از حد کمپرسور جلوگیری می‌شود. در کولر‌های جدید‌تر ارور E4 به معنای این مشکل است.

چراغ زرد ۸ بار چشمک می‌زند

از از اورلود کمپرسور جلوگیری می‌شود. ارور H3 در پکیج‌های جدید‌تر به این معنا است.

چراغ زرد ۹ بار چشمک می‌زند

دستگاه در حالت محافظت از برق قرار دارد. ارور L9 در کولرگازی‌های جدید گری به معنای این مشکل است.

چراغ زرد ۱۲ بار چشمک می‌زند

دستگاه در حالت حفاظت از ولتاژ پایین PN قرار دارد. در کولر‌های جدید گری، این مشکل خود را به صورت ارور PL نشان می‌دهد.

چراغ زرد ۱۳ بار چشمک می‌زند

دستگاه در حالت حفاظت از ولتاژ بالا PN قرار دارد. در مدل‌های جدید کولر گازی گری با صفحه نمایش دیجیتال این ارور را به صورت PH مشاهده می‌کنید.

چراغ زرد ۱۴ بار چشمک می‌زند

دستگاه در حالت محافظت PFC قرار دارد. کولر گازی با صفحه نمایش دیجیتال، این مشکل را به شکل ارور HC نشان می‌دهد.

چراغ زرد ۱۵ بار چشمک می‌زند

مشکلی در سنسور ماژول PFC قرار دارد. ارور OE در کولر گازی صفحه دیجیتال گری به این معنا خواهد بود.

چراغ قرمز ۱بار چشمک می‌زند

جریان الکترونیکی در دستگاه مشکل پیدا کرده است.

چراغ قرمز ۵ بار چشمک می‌زند

مشکلی در سنسور دمای کندانسور وجود دارد. در کولر‌های گازی با صفحه نمایش دیجیتال، این ارور خود را به صورت F4 نشان می‌دهد.

چراغ قرمز ۶ بار چشمک می‌زند

مشکلی در سنسور محفظه بیرونی وجود دارد. با این مشکل، ارور F3 در کولر‌های صفحه نمایش دیجیتال نشان داده می‌شود.

چراغ سبز ۷ بار چشمک می‌زند

سنسور دما دچار ایراد شده است. در کولر‌های صفحه دیجیتال، این مشکل خود را با ارور F1 نشان می‌دهد.

ارور کولر گازی اینورتر کم ‌مصرف گری

در ادامه مقاله قصد داریم، به معنا و مفهوم ارور کولر گازی اینورتر کم‌ مصرف گری بپردازیم. ارور داکت اسپیلت گری هم، با کولر گازی اینورتر معنایی یکسان و مشابه دارد.

خطای E1

 این خطا می‌تواند مربوط به سنسور دما باشد. باید از روشن بودن سنسور دما، اطمینان حاصل کنید. در مواردی نیز ظاهر شدن E1، می‌تواند به دلیل کاهش و یا ضعیف بودن جریان الکتریکی، افزایش بیش از حد گاز مبرد و یا بالا بودن دمای محیطی که کولر گازی در آن قرار گرفته است باشد.

خطای E2

 این خطا به معنی، محافظ ضد یخ است. با ظاهر شدن این کد، هنگامی که دستگاه در حالت سرمایش قرار می‌گیرد فن و کمپرسور متوقف می‌شوند. گاهی این اتفاق، به دلیل کثیفی اواپراتور یونیت داخلی است. با سرویس کولر گازی می توان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

خطای E3

این کد به معنی، محافظ فشار کم در کمپرسور است. در چنین حالتی کولر گازی، به طور کامل از کار می‌افتد. همچنین می‌توان این کد خطا را، نشانه‌ای برای کم شدن و یا نشتی گاز مبرد نیز دانست.

خطای E4

این کد به معنای محافظت از کمپرسور، در برابر دمای بالای تخلیه است. در چنین شرایطی یونیت خارجی با کمک سنسور دما تشخیص می‌دهد که، دمای تخلیه کمپرسور بیش از حد دمای نرمال است. به عبارتی کمپرسور بیش از حد داغ شده و اورلود کرده و همراه با فن خارجی از کار می‌افتد. در حالیکه فن داخلی کولر گازی توشیبا همچنان کار می‌کند.

خطای E5

این کد به معنای حفاظت از دستگاه، در برابر جریان بیش از حد الکتریکی است. به عبارتی دیگر، ولتاژ تامین برق دستگاه نوسانات زیادی دارد. البته این احتمال نیز وجود دارد که، اپراتور دستگاه بسیار کثیف باشد. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که، فن خارجی و کمپرسور از کار بیافتند.

خطای E6

اتصال بین برد یونیت خارجی و یونیت داخلی مشکل پیدا کرده است. بنابراین تعمیرکار باید مهم‌ترین قطعات دستگاه، یعنی برد را چک کند.

خطای E8

عملکرد موتور فن داخلی کولر گازی، دچار مشکل شده است. در چنین شرایطی فن داخلی مشغول به کار است، اما یونیت داخلی سیگنالی از آن دریافت نمی‌کند. این مشکل باعث از کار افتادن دستگاه برای دقایقی می‌شود. شما می‌توانید این مشکل را با از برق کشیدن دستگاه و ریست آن، برطرف کنید. اما اگر در یک ساعت ۶ بار، با سو عملکرد در فن داخلی مواجه شدید، باید برای تعمیر کولر گازی اقدام کنید.

خطای E9

 این خطا به سوئیچ سطح آب، در کولر گازی مربوط می‌شود.

خطای EU

 کد خطای EU، به معنی کاهش میزان ولتاژ و تناوب به دلیل حرارت بالا در کولر گازی است. در چنین شرایطی، کولر گازی بدون هیچ مشکلی کار خود را انجام می‌دهد، اما میزان ولتاژ و تناوب به شدت کاهش یافته است.

خطای F0

سنسور دمای به کار رفته در یونیت داخلی، مشکل دارد. اگر مشکل موجود در سنسور دما، تنها در حالت فن وجود داشته باشد، فقط کد خطا نشان داده شده و دستگاه می‌تواند به طور عادی کار کند.

خطای F1

اتصالی کوتاه در سنسور دمای اواپراتور وجود دارد. اگر این اتصال از ۵ ثانیه بیشتر شود، دستگاه آن را به شکل ارور F1 نشان خواهد داد.

خطای F2

این کد خطا به اتصالی کردن سنسور دمای کندانسور مربوط می‌شود.

خطای F3

سنسور دمایی دستگاه، اتصالی کرده است. اگر این اتصال خارج از محیط فن باشد، فقط ارور روی صفحه نمایش ظاهر شده و دستگاه می‌تواند به طور عادی کار کند. ظاهر شدن ارور F3 می‌تواند به دلیل، خرابی یکی از قطعات یونیت خارجی نیز باشد.

خطای F4

سنسور دمای خارجی دستگاه، دچار مشکل شده است. در چنین شرایطی ممکن است کمپرسور و یا کل دستگاه از کار بیافتد.

خطا F5

سنسور لوله رفت کمپرسور، دچار اتصالی شده است.

خطای F6

این کد به معنای افت فرکانس و کاهش ناشی از اضافه بار است. البته این کد می‌تواند مربوط به خرابی، برد نیز باشد. اگر بعد از چند بار روشن و خاموش کردن دستگاه، همچنان با این کد مواجه می‌شوید بهتر است برای تعمیر دستگاه اقدام کنید.

خطای F8

این خطا به معنای افت فرکانس ناشی از افزایش اضافه بار رخ می‌دهد. با وجود افت فرکانس، تمام قطعات دستگاه به شکل نرمال کار خواهند کرد اما در نهایت این افت می‌تواند منجر به اورلود دستگاه شود.

خطای F9

این خطا به شما می‌گوید که دمای دستگاه، به شدت بالا است و یا گاز مبرد بسیار کم شده است. برای از بین بردن این کد خطا می‌توانید، کولر گازی را مجدد راه اندازی و یا دستگاه را برای مدتی از برق بکشید.

کد خطای FA

سنسور محفظه داخلی، اتصالی کرده است.

کد خطای PH

 میزان ولتاژ برای قسمت DC دستگاه بالا است. در چنین شرایطی اگر دستگاه در حالت سرمایش قرار گرفته باشد، کمپرسور از کار می‌افتد. اگر دستگاه در حالت گرمایش باشد، با ظاهر شدن این کد، دیگر کار نخواهد کرد.

کد خطای U5

 این کد به معنی، خرابی ردیاب جریان در کل واحد است.

خطای P5

این خطا به محافظت از جریان بالای فاز در کمپرسور مربوط می‌شود.

خطای P6

مشکلی در اتصال برد اصلی با برد درایور وجود دارد. این مشکل می‌تواند، به صورت خودکار برطرف شود.

خطای H1

این ارور به شما می‌گوید که کمپرسور در حال کار است، همچنین حالت Defrosting یا یخ زدایی نرمال است.

خطای H3

این کد خطا به معنای حفاظت اورلود در کمپرسور است. با ظاهر شدن این کد، اگر دستگاه را در حالت سرمایشی تنظیم کرده باشید کمپرسور و فن خارجی از کار خواهند افتاد. در حالت گرمایشی نیز، تمام سیستم کار نخواهد کرد.

خطای H4

این کد به شما می‌گوید که، کل سیستم در شرایط نامطلوبی قرار دارد. در چنین شرایطی فشار زیادی به کمپرسور دستگاه وارد شده و احتمال اورلود شدن آن وجود دارد.

خطای H5

این کد به معنای، حفاظت از برد IPM است. با ظاهر شدن این کد اگر دستگاه در حالت گرمایش باید، کل سیستم از کار خواهد افتاد. اگر دستگاه در حالت سرمایش قرار گرفته باشد، تنها فن داخلی کار خواهد کرد.

خطای H6

این خطا نشان دهنده مشکلی، در عملکرد موتور فن داخلی دستگاه است. تعمیرکار برای رفع این مشکل موتور دستگاه را، چک خواهد کرد. علاوه بر این، ممکن است تیغه فن نیز به دلیل نصب نادرست اشتباه بچرخد و باعث چنین اروری شود. اگر موتور نیز خراب بوده و به درستی نصب نشده باشد، باعث ظاهر شدن ارور H6 خواهد بود.

 خطای H7

ظاهر شدن خطای H7، به معنای عملکرد اشتباه کمپرسور است.

خطای H0

این کد به معنای کاهش فرکانس افت دما، به دلیل بالا رفتن حرارت در حالت گرمایش است. به عبارت دیگر جریان متناوب دستگاه، با وجود کارکرد درست آن به شدت کاهش می‌یابد. این شرایط احتمال اورلود شدن دستگاه را افزایش خواهد داد.

خطای LC

این کد اغلب اوقات هنگام راه اندازی دستگاه ظاهر می‌شود، به عبارت دیگر، اگر مشکلی در حین راه اندازی دستگاه در قطعات رخ دهد، خطای LC شما را از وجود مشکل آگاه خواهد کرد. گاهی اوقات ایراد در کمپرسور نیز، می‌تواند باعث چنین خطایی شود.

خطای LD

ارور LD به معنای از دست دادن فاز، در کمپرسور است.

خطای LE

این کد به معنای، قفل شدن محافظ چرخشی کمپرسور است.

خطای U1

این کد خطا مربوط به، اختلال جریان فاز در کمپرسور دستگاه است.

خطای U2

دستگاه با افت ولتاژ روبرو شده و باید از کمپرسور محافظت شود. یعنی در مدار جریان کمپرسور، مشکلی وجود دارد. ممکن است تعمیرکار برای رفع این مشکل، پنل کنترل در یونیت خارجی را تعویض کند.

خطای U3

هنگامی که ولتاژ ورودی، دارای نوسانات زیادی باشد خطای U3 ظاهر خواهد شد. به عبارت دیگر این کد خطا به معنای، حفاظت از افت ولتاژ PN است.

خطای U7

این کد هنگامی ظاهر می‌شود که، اختلاف دمای اواپراتور و سنسور دما، در کمتر از ۱۰ دقیقه طول بکشد. این کد خطا می‌تواند روی عملکرد شیر برقی کولر گازی، تاثیری به شدت منفی بگذارد.

خطای U8

سنسور دمای کولر گازی گری قطع شده است. این احتمال نیز وجود دارد که، سوئیچ مدار موتور فن داخلی، دچار ایراد شده باشد.

خطای U9

دستگاه در تشخیص میزان ولتاژ مشکل دارد.

خطای EE

مشکلی در برد ایپرم رخ داده است. با عوض کردن پنل کنترل، این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

خطای P6

با ظاهر شدن این کد باید بدانید که، اتصال و ارتباط درستی بین برد اصلی با برد درایور وجود ندارد.

خطای PU

ارور PU به شما می‌گوید که، عملکرد شارژ خازن با مشکل مواجه شده است.

خطای P7

با دیدن این ارور، باید بدانید که مدار سنسور حرارتی ماژول دچار مشکل شده است. همچنین برد IPM نیز، می‌تواند معیوب شده باشد.

خطای PL

ایم کد به معنای این است که، ولتاژ DC busbar بسیار پایین است.

خطای PC

یکی از سنسور‌های دستگاه، مشکلی جدی دارد.

در این مقاله سعی کردیم، تمامی ارور کولر گازی گری را به شما بگوئیم. اگر با اروری مواجه شدید، که در این مقاله به آن اشاره نشده است، آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: