ارور های کولر های هیتاچی Hitachi

ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 01ارورعلت ارور01در این ارور مشکل از واحد داخلی است و دور زدن دستگاه حفاظت باعث ایجاد این ارور است.رفع عیب و تعمیر کدخطای 01 کولر گازی هیتاچی :در این ارور شکست موتور فن، تخلیه، PCB و رله را بررسی کنید.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 02ارورعلت ارور02واحد بیرونی دچار مشکل شده... Continue Reading →

ارور های یخچال های هیتاچی Hitachi

کد خطای F002  در یخچال هیتاچیاین ارور نمایانگر بروز خطا بین برد اصلی و برد پنل نمایشگر است. برای رفع مشکل، ابتدا برد الکترونیکی را بررسی کنید. احتمالا این قطعه دچار مشکل شده و نیاز به تعمیر دارد. البته لازم است این مشکل را با یک تعمیرکار در میان بگذارید. چرا که تعویض برد، امری... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started