ارور های کولر های هیوندای Hyundai

ارور کولر گازی اینورتر هیوندای گرید A

ارورهای کولر گازی هیوندای .کد خطا E1 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور دمای اتاق.چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق .تعویض سنسور و در آخر خرابی برد. فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا E2 – مشکل از سنسور دمای کویل.مقدار اهم سنسور چک شود. سیم های ارتباطی بررسی شود. تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد. فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا E3 – اشکال از سنسور دمای کویل اینورتر. سیم های مرتبط به سنسور چک شود – خرابی سنسور مقدار اهم چک شود. تعویض سنسور – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا E4 – نقص در عملکرد موتور DC و یا موتور فن پنل. بررسی سیم های ارتباطی به فن پنل – خرابی موتور فن و در آخر خرابی از مدار برد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا E5 – 5E – علت خطا از ارتباط بین پنل و کندانسور می باشد.بررسی کابل بین پنل و کندانسور – کنترل ارتباط بین کابل پنل و مدار برد – کنترل کنید که چراغ شاخص در برد یونیت خارجی کار می کند یا نه.ممکن است خرابی از مدار برد باشد.فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا F1 – اشکال این ارور از مدار برد دستگاه می باشد نقص قطعات IPM – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

ارورهای کولر گازی اینورتر هیوندای گرید A

کد خطا F2 – مشکل این خطا از خرابی برد الکترونیک نقص در PFC – برد PFC – تعویض شود و یا کل جعبه کنترل یونیت خارجی تعویض گردد. فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا F3 – این خطا مربوط است به عملکرد کمپرسور.مدار کمپرسور بررسی شود. فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا F4 – علت خطا خرابی در سنسور دمای اگزوز – سیم کشی چک شود مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد .فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا F5 – اشکال خطا از محافظ پوشش بالای کمپرسور – کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته باشد و به درستی به برد کنترل مرتبط شده باشد .تعویض سنسور .فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا F6 – نقص در سنسور دمای محیط کندانسور .مقدار اهم سنسور چک شود – کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته باشد و به درستی به برد کنترل متصل شده باشد.

کد خطا F7 – خطای محافظ ولتاژ فازها می باشد – کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته باشد و به درستی به برد کنترل متصل شده باشد – سوختگی محافظ – خرابی برد اصلی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

سایر ارورهای کولر گازی اینورتر هیوندای گرید A

کد خطا F8 – این خطا نقص در ارتباط قطعات کندانسور می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود . کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفته باشد و به درستی به برد کنترل متصل شده باشد.

کد خطا F9 – علت ارور نقص در E2PROM – بررسی کنید کف E2PROM – پنل با برد به طور اشتباه جوش خورده باشد جعبه کنترل شکسته است تعویض شود .فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا F0 – مشکل این خطا خرابی در موتور فن DC – بررسی کنید کف E2PROM – پنل با برد به طور اشتباه جوش خورده باشد جعبه کنترل شکسته است تعویض شود. فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا FA – اشکال این ارور از سنسور دمای مکش می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد .فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

ارور کولر گازی هیوندای گرید B

کد خطا E1 – مشکل خطا از سنسور دمای اتاق می باشد. مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود .سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا E2 – اشکال این ارور از سنسور دمای سیم پیچ کمپرسور می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر ایراد از مدار برد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا E3 – علت خطا از سنسور دمای سیم پیچ پنل.بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود.در آخر مشکل از مدار برد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

کد خطا E4 – این خطا مربوط است به عملکرد نادرست موتور فن پنل – از سالم بودن فن مطمئن شوید . سیم های ارتباطی چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد . فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تهویه آریانا تماس بگیرید.

مشخصات، قیمت و خرید کولر گازی هیوندای مدل 2432 Wt1 | دیجی‌کالا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: